Beleef de natuur dicht bij huis!

Elke provincie heeft een provinciaal Landschap en een Landschapsbeheer Stichting die naast het behoud en onderhoud van natuur, landschap en erfgoed ook veel leuke buitenactiviteiten organiseren en vrijwilligerswerk faciliteren. Ontdek hier alle buitenactiviteiten!

Beleef de natuur dicht bij huis!

Elke provincie heeft een provinciaal Landschap en een Landschapsbeheer Stichting die naast het behoud en onderhoud van natuur, landschap en erfgoed ook veel leuke buitenactiviteiten organiseren en vrijwilligerswerk faciliteren. Ontdek hier alle buitenactiviteiten!

Beleef de natuur dicht bij huis!

Elke provincie heeft een provinciaal Landschap en een Landschapsbeheer Stichting die naast het behoud en onderhoud van natuur, landschap en erfgoed ook veel leuke buitenactiviteiten organiseren en vrijwilligerswerk faciliteren. Ontdek hier alle buitenactiviteiten!

Beleef de natuur dicht bij huis!

Elke provincie heeft een provinciaal Landschap en een Landschapsbeheer Stichting die naast het behoud en onderhoud van natuur, landschap en erfgoed ook veel leuke buitenactiviteiten organiseren en vrijwilligerswerk faciliteren. Ontdek hier alle buitenactiviteiten!

Landschapsvlees

Grote grazers en wild zijn nodig om bepaalde natuurgebieden op een zo natuurlijk mogelijke manier te onderhouden. Deze dieren leven in ruimte gebieden en vertonen daardoor zoveel als mogelijk natuurlijk gedrag. De lokale landschappen beheren deze gebieden, verzorgen de dieren en doen indien nodig aan populatiebeheer. Het bedrag dat wordt betaald voor het vlees vloeit voor een deel terug naar de natuurgebieden voor een effectieve en natuurlijke manier van natuurbeheer.

Het Drentse Landschap biedt een gevarieerd assortiment vlees aan van de grazers van het landschap. De dieren worden uitsluitend op een biologische manier verzorgd. Het vlees is van een hoogwaardige kwaliteit. 

Bijvoorbeeld:
- Hooglander vleespakket 15 kg 
- Limousin vleespakket 15 kg
- Runder gehakt - 500 gr.
- Schapenburgers
- Schapen saucijsjes
 

Als u van lekker vlees houdt, natuur een warm hart toedraagt en onze paarden of runderen een waardig leven gunt, dan is Wildernisvlees iets voor u! Een echt natuurproduct.

Locaties waar u het vlees kunt afhalen:
- ’t Winkeltje van Oostbroek (De Bilt)
- Blauwe Kamer (Wageningen)
- Koetshuis Stoutenburg (Leusden/Amersfoort)
 

Het Brandrode rund is een historisch ras welke veel in Gelderland werd gebruikt voor begrazing. Wanneer de runderen slachtrijp zijn, bieden wij regelmatig vleespakketten van Brandrood rundvlees aan. 

Twee soorten vleespakketten:
- Basispakket: rundergehakt, runderlapjes, rosbief, riblapjes, tartaar, sucadelapjes en biefstuk 
- Gemakpakket: rundervinken, hamburgers, saucijzen, Duitse biefstukken, tartaar en pepersteaks
 

De dieren hebben een vrij en natuurlijk leven gehad en mooier 'scharrelvlees' kunt u niet vinden. Wij stellen u in de gelegenheid om dit eerlijke, gezonden en smaakvolle vlees te bestellen, met de garantie dat het vlees afkomstig is van Het Limburgs Landschap.

Bijvoorbeeld:
7,5 kg pakket Gallowayvlees € 80,00
15 kg pakket Gallowayvlees € 155,00
5 kg pakket gehakt € 32,50
Etc.

In ons natuurbeheer worden we geholpen door divers vee. Konikpaarden, Hollandse landgeiten, schapen en runderen. Deze runderen leveren het vlees voor onze natuurvleespakketten. De koeien hebben gegraasd in onze kwelders bij de Dollard (limousin), of in het weidevogelgebied van het Reitdiepgebied(Groninger blaarkop). De koeien zijn veelal eigendom van pachters die hun koeien laten grazen in onze gebieden, op onze voorwaarden, die recht doen aan natuurbeheer. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een biologisch natuurvleespakket van de Groninger blaarkop die van Het Groninger Landschap zelf zijn en een belangrijke bijdrage leveren in het weidevogelbeheer in het Reitdiepgebied.

Verschillende soorten pakketten
U kunt kiezen uit natuurvlees van Blaarkop of Limousin.

Vleespakket
In het Natuurpark Lelystad leven o.a. wilde zwijnen en edelherten. Zij leven in ruime gebieden en vertonen daardoor natuurlijk gedrag. Stichting Het Flevo-landschap beheert deze gebieden, verzorgt de dieren en doet aan populatiebeheer indien dit noodzakelijk is. Het vlees dat vrij komt, nadat voor afschot gekozen is, is de afgelopen jaren enkele keren ook te koop geweest voor begunstigers van Het Flevo-landschap. 

Bent u begunstiger en wilt u op de hoogte worden gebracht indien er pakketten zijn, dan kunt u uw interesse kenbaar maken via dit formulier. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan ons klantenbestand en zodra er weer wildpakketten beschikbaar zijn, dan informeren wij u daar over per e-mail. Het gaat echter om kleine aantallen pakketten, wij kunnen afname niet garanderen.