Beleef de natuur

Voordelen

Terug naar home

Het maaien met de zeis is een zeer oud ambacht
De diverse provinciale stichtingen Landschapsbeheer promoten sinds enkele jaren actief het gebruik van de zeis bij kleinschalig natuurbeheer als goed alternatief voor een bosmaaier of maaimachine. Het maaien met de zeis is meer dan een historisch ambacht. De zeis is goed bruikbaar in de moderne praktijk van natuurbeheer door vrijwilligers. Er is nieuwe aandacht voor het gebruik van de zeis om praktische en milieuvriendelijke redenen.

Natuurvriendelijk en klimaatneutraal
Het maaien met een zeis is milieuvriendelijk. Het vraagt geen fossiele brandstof, de maaier ademt geen uitlaatgassen in en hoort de vogels fluiten en de bijen zoemen. Met de zeis zie je wat je maait en kun je gemakkelijk om een orchidee heen maaien. Met een bosmaaier of maaimachine is dit lastig. Ook dieren in het gras hebben een veel grotere kans om te vluchten. Tijdens gemotoriseerde maaiwerkzaamheden sterven vaak veel amfibieën, reptielen en ook vogels en zoogdieren.

Verschraling
Met een zeis kan een terrein zeer effectief verschraald worden. Verschraling is een bekend begrip in het natuurbeheer. Dit is nodig om het teveel aan voedingsstoffen af te voeren dat o.a. via de neerslag in elk terrein terecht komt. Zo kan de planten biodiversiteit behouden worden. De zeis snijdt het gras kort af en met een scherpe snede. Het maaisel blijft lang en is gemakkelijk af te voeren, er blijft geen restmateriaal achter in het terrein of in sloten en greppels. Bosmaaiers en klepelmaaiers, die veel gebruikt worden, snijden niet maar slaan het gewas stuk. Hierdoor is afvoer van het maaisel niet goed mogelijk en blijft er veel restmateriaal achter. Dit heeft een bemestende werking en is funest voor wilde planten die afhankelijk zijn van schrale groeiomstandigheden.

Gefaseerd maaien
Door grootschalig te maaien verdwijnen in één keer alle bloeiende planten en is er geen voedsel voor insecten meer. Hierdoor verdwijnen op die locatie tijdelijk bijna alle insecten en hebben vogels en andere insectenetende dieren geen voedsel meer. Ook poppen en rupsen in de vegetatie verdwijnen. Door kleinschalig te maaien blijft er een deel van de vegetatie staan en blijven er nectarbronnen voor bijen, vlinders en andere insecten over en ruimte voor rupsen en poppen.

Bodembehoud voor zeldzame planten
Met een zeis wordt de bodem in natuurterreinen of bermen niet beschadigd. Dit is van belang voor het behoud van de juiste groeiomstandigheden voor (zeldzame) wilde planten. De zeis kan nauwkeurig maaien, ook bij oneffenheden in het terrein, zonder hierbij de bodem te beschadigen. De variatie in terreinhoogte kan goed gevolgd worden, ook greppeltjes en slootkanten kunnen gemaaid worden. De zeis is goed inzetbaar op moeilijk te bereiken of te bewerken plekken zoals tussen bosjes en op hellinkjes. Maaimachines geven bodemverstoring doordat de bodem op oneffen gedeeltes vaak beschadigd wordt, dit geldt ook voor bosmaaiers. Door het gebruik van zware machines treedt bodemverdichting op. Maaimachines op wielen geven vaak spoorvorming in terreinen met een kwetsbare bodem. Door al deze effecten wordt de bodem verstoord en of verdicht waardoor op die locatie de kwetsbare planten verdwijnen.

Zeis VS Bosmaaier