Menu
Zoeken
Utrechts Landschap

Utrechts Landschap verkoopt op drie locaties Wildernisvlees. Dit vlees is afkomstig van de grote grazers die leven in de Nederlandse natuurgebieden. De verkoop gebeurt in samenwerking met FREE, Foundation for Restoring European Ecosystems. 
 
Locaties waar je het vlees kunt afhalen: 

  • 't Winkeltje van Oostbroek (De Bilt)
  • Blauwe Kamer (Wageningen)
  • Koetshuis Stoutenburg (Leusden/Amersfoort)
Geldersch Landschap en Kasteelen

Een groot aantal van onze landgoederen en terreinen is gelegen op de Veluwe. Van oudsher kennen deze landgoederen een wildseizoen. Op verzoek bieden wij onze donateurs elk najaar de gelegenheid wildpakketten van edelhert en/of wild zwijn te kopen. Het gaat hier om afgeschoten wild op basis van afgewogen faunabeheer op onze landgoederen en natuurterreinen, op grond van het faunabeheerplan in Gelderland. 

Afhalen kan op: 
Kasteel Doorwerth 
Fonteinallee2b 
6865 ND Doorwerth 

Het Flevo-landschap

In het Natuurpark Lelystad leven o.a. wilde zwijnen en edelherten. Zij leven in ruime gebieden en vertonen daardoor natuurlijk gedrag. Stichting Het Flevo-landschap beheert deze gebieden, verzorgt de dieren en doet aan populatiebeheer indien dit noodzakelijk is. Het vlees dat vrijkomt, nadat voor afschot gekozen is, is de afgelopen jaren enkele keren ook te koop geweest voor begunstigers van Het Flevo-landschap. 

Het Groninger Landschap

In ons natuurbeheer worden we geholpen door divers vee. Konikpaarden, Hollandse landgeiten, schapen en runderen. Deze runderen leveren het vlees voor onze natuurvleespakketten. De koeien hebben gegraasd in onze kwelders bij de Dollard (Limousin) of in het weidevogelgebied van het Reitdiepgebied (Groninger blaarkop). De koeien zijn veelal eigendom van pachters die hun koeien laten grazen in onze gebieden, op onze voorwaarden, die recht doen aan natuurbeheer. 

Utrechts Landschap

Utrechts Landschap heeft samen met begraafplaats Den en Rust in Bilthoven een natuurbegraafplaats gerealiseerd. De natuurbegraafplaats ligt in een bosgebied van Utrechts Landschap. Op de natuurbegraafplaats blijft het boskarakter behouden. Er zijn geen hekken, noch verlichting. Het bos blijft gewoon opengesteld voor het publiek. De graven worden gemarkeerd met een eenvoudig grafgedenksteen. Er is één pad (van cortenstaal) aangelegd dat door het bosperceel slingert. Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Zowel kisten als urnen moeten volledig composteerbaar zijn, waardoor alles uiteindelijk weer opgenomen wordt in de kringloop van de natuur.

Het Drentse Landschap

Lees het verhaal over de geologie van het Hondsruggebied, zo uniek dat het tot nu toe het enige UNESCO Global Geopark van Nederland is. Het boek brengt de fascinerende prehistorie van de Hondsrug in beeld.