Privacy en cookies

De website ‘In het Landschap’ is een initiatief van LandschappenNL. LandschappenNL neemt je privacy uiterst serieus en zorgt ervoor dat je gegevens bij ons veilig zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De tekst van dit privacy statement kan worden gewijzigd, zonder aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie.

Over In Het Landschap

In het Landschap is een website van LandschappenNL. Een samenwerkingsverband van 19 provinciale landschapsorganisaties in Nederland. Onze missie? Samen beschermen, beheren en ontwikkelen we landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed in Nederland. LandschappenNL is gevestigd in De Bilt en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62560727.

Doelen voor verzameling

Welke persoonsgegevens we verzamelen, dat hangt af van het doel. We onderscheiden het volgende doel:
• Het toesturen van de nieuwsbrief met inspiratie voor wandel- en fietsroutes, excursies, evenementen en unieke plekken om te overnachten midden in de natuur.
Hiervoor verzamelen wij alleen onderstaande gegevens:
• Emailadres
• Voor- en/of achternaam

Hoe lang worden gegevens bewaard?

LandschappenNL bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Ontvang je onze digitale nieuwsbrief, dan blijf je deze ontvangen totdat je bent uitgeschreven. Dit kun je zelf aanpassen onderaan onze mails.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door LandschappenNL. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken aan je toe te sturen. Mail hiervoor naar info@landschappen.nl

Verstrekking aan derden

LandschappenNL zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De stichting verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Google Analytics

De website inhetlandschap.nl gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. We kunnen met behulp van Google Analytics niet bepalen wie je bent of waar je precies woont.
Alle verzamelde bezoekersstatistieken zijn eigendom van Google. Ze kunnen deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees hier het privacybeleid van Google. Mocht je Google Analytics helemaal willen blokkeren, dan kan dat door deze add-on te installeren in je browser.