Menu
Zoeken

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het landschap. Samen met ruim 79.000 vrijwilligers onderhouden de provinciale organisaties 114.114 hectare beschermde natuur en landschap en creëren maatschappelijk draagvlak voor natuur, landschap en cultureel erfgoed. Als vrijwilliger ondersteun je bijvoorbeeld bij weidevogels tellen, wilgen knotten, schoonmaken van poelen, steenuilenkasten ophangen, organiseren van tentoonstellingen of begeleid je excursies. Benieuwd welk vrijwilligerswerk je bij jou in de buurt kunt doen? Bekijk hieronder de verschillende organisaties waar je aan de slag kunt! 

Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen heeft een aantal actieve brigades. Dit zijn groepen vrijwilligers die een bepaald landschapselement onderhouden of zich op een bepaalde klussen richten. Onze vrijwilligers komen op de mooiste plekjes in de provincie waar menig ander niet komt. Landschapsbeheer Groningen faciliteert hen en zorgt voor opleiding, begeleiding en coördinatie. 

Het Limburgs Landschap

Vrijwilligers zijn goud waard. Dankzij de jaarlijkse inzet van circa 1000 vrijwilligers kan Het Limburgs Landschap natuur en erfgoed beschermen voor de toekomst. Onze vrijwilligers helpen onder andere mee met het herstellen van bos en tuinen, vertellen de prachtigste verhalen tijdens excursies of tellen soorten. Help je ook mee? 

Het Drentse Landschap

Circa 440 vrijwilligers helpen mee om het Drentse landschap en haar monumenten in stand te houden. Het werk dat zij uitvoeren is zeer divers: van molenaar en buitenmedewerker tot inventarisator en gids. Mede dankzij het vele werk dat de verschillende vrijwilligersteams verrichten, kan Het Drentse Landschap haar werk doen en is ze niet meer weg te denken uit de Drentse samenleving. 

Geldersch Landschap en Kasteelen

Bij Geldersch Landschap & Kasteelen werken vele vrijwilligers, verspreid over heel Gelderland. Zij helpen o.a. met het onderhouden van natuurterreinen en tuinen, de openstelling van kastelen, het organiseren van excursies en evenementen en de promotie van onze organisatie. Geïnteresseerd in wat jij kunt betekenen?

Het Zuid-Hollands Landschap

Vind je het leuk om in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor onze mooie natuur in Nederland in te zetten? Bekijk de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij het Zuid-Hollands Landschap. 

It Fryske Gea

Onze balievrijwilligers bij bezoekerscentrum NP De Alde Feanen ontvangen bezoekers, geven voorlichting en verzorgen de verkoop van artikelen uit de winkel. 
Onze jeugdvrijwilligers ondersteunen basisscholen bij de educatie over natuur en milieu tijdens praktijklessen of buiten. 
Onze excursievrijwilligers nemen excursiedeelnemers mee op pad, te voet, op de fiets, in de kano, met de excursieboot en soms zelfs met de bus.  
Onze promotievrijwilligers werven nieuwe leden tijdens open dagen en andere evenementen in de provincie en geven info over de werkzaamheden van It Fryske Gea en onze natuurgebieden. 
Onze beheervrijwilligers zorgen op diverse plekken mede dat onze natuurgebieden goed worden onderhouden.  
Onze Inventarisatievrijwilligers verzorgen regelmatig actuele inventarisatiegegevens uit onze natuurgebieden die meehelpen bij het formuleren van beheersplannen en het evalueren van beleid. 

Landschapsbeheer Friesland

In Friesland doen ruim vijfhonderd mensen regelmatig ‘groen’ vrijwilligerswerk en daarnaast gaan honderden mensen via de Natuurwerkdag en andere projecten aan de slag! Deze vrijwilligers onderhouden karakteristieke landschapselementen zoals hoogstamvruchtbomen en elzensingels. Vrijwilligerswerk is essentieel voor het behoud van het cultuurlandschap! Interesse in vrijwilligerswerk?

Het Flevo-landschap

Vind je het leuk om in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor onze mooie natuur in Nederland in te zetten? Bekijk de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij het Flevo-landschap.

1 2